Sản Phẩm Cỏ Sân Bóng

DGGRASS 6 năm trước 2402 lượt xem

Cỏ Stemgrass Zigzag 5004B120-BL

 

Mã Sản Phẩm Stemgrass 5004B120-BL
Cấu trúc sợi Cỏ gân, Zigzag
DTex 12000
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 5/8
Độ dày sợi 300 µm
Số mũi kim 13/10cm (12 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRASS

Cỏ Stemgrass B004B088 - BL

 

Mã Sản Phẩm Stemgrass 5004B088 - BL (z)
Cấu trúc sợi Sợi gân, 2 màu
DTex 8800
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 5/8in
Độ dày sợi 300 µm
Số mũi kim 13-14-16-18/10cm (8 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRASS

Cỏ Fanturt Zigzag 880

 

Mã Sản Phẩm Fan88 (z)
Cấu trúc sợi Cỏ đơn sợi ,Zigzag
DTex 8800
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 5/8
Độ dày sợi 150 µm
Số mũi kim  13-14-15-16-18/10cm (16 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRASS

Cỏ UltraSport 3/8 inch

 

Mã Sản Phẩm UltraSport 3/8in (z)
Cấu trúc sợi Sợi kim cương, 2 màu
DTex 8000
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 3/8
Độ dày sợi 300 µm
Số mũi kim 13/10cm (8 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRASS

Cỏ Stemgrass 5004B088 - BL

 

Mã Sản Phẩm Stemgrass - 5004B088 - BL
Cấu trúc sợi Sợi gân
DTex 8800
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 5/8
Độ dày sợi 300 µm
Số mũi kim 22/10cm (8 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRASS

Cỏ Ultrasport 5004B120 - BL

 

Mã Sản Phẩm Cỏ Ultrasport 5004B120 - BL
Cấu trúc sợi Sợi kim cương
DTex 12000
Chiều cao sợi cỏ 50mm
Khoảng cách hai hàng cỏ (inch) 5/8
Độ dày sợi 300 µm
Số mũi kim 13/10cm (12 sợi/cụm)
Số lớp đế 3 lớp đế
Màu sắc cỏ 2 màu
Quy trình sản xuất Công nghệ Ý, sản xuất bởi tập đoàn CCGRAS

Tin khác:

- Sản Phẩm Cỏ Sân Vườn

Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter
Hotline: 0942 132 999
Nhắn tin facebook Zalo: 0942 132 999